SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 43. Ponedjeljak, 12. prosinca 2011.
GRAD OPATIJA

76.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

Članak 1.

Grada Opatije planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn i to po osnovi:

a) stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem
gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom

kulturnom dobru ili na području zaštićene
kulturno-povijesne cjeline 250.000,00 kn

b) površine objekta u kojem se obavlja gospodarska
djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru
ili na području zaštićene kulturno-povijesne
cjeline 1.750.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog članka utrošiti će se za slijedeće namjene:

1. Sufinanciranje obnove fasada i krovova 240.000,00 kn,

2. Održavanje parkova i drvoreda 1.760.000,00 kn.

Detaljna razrada, standardi i novo održavanja potprograma iz prethodnog stavka utvrđeni su Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije za 2012. godinu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/11-01/16

Ur.broj: 2156/01-01-11-1

Opatija, 8. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=753&mjesto=10006&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr