SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 43. Ponedjeljak, 12. prosinca 2011.
GRAD OPATIJA

71.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Opatije za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe utrošiti u sljedeće potprograme Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu:

A. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJE

1. Održavanje parkova i drvoreda 1.060.000,00 kn

2. Održavanje obalnog puta 200.000,00 kn

3. Održavanje kupališta i neuređenih plaža 50.000,00 kn

4. Održavanje klupa i košarica za otpatke 50.000,00 kn

Ukupno TZ Opatija 1.360.000,00 kn

B. TURISTIČKA ZAJEDNICA NASELJA IČIĆI

3. Sufnanciranje održavanja plaže Ičići 50.000,00 kn


Ukupno TZ Ičići 50.000,00 kn

A+BSVEUKUPNO 1.410.000,00 kn


Detaljna razrada, standardi i nivo održavanja potprograma iz prethodnog stavka utvrđeni su Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije za 2012. godinu.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 412-01/11-01/1

Ur.broj: 2156/01-01-11-1

Opatija, 8. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=753&mjesto=10006&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr