SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 43. Ponedjeljak, 12. prosinca 2011.
GRAD OPATIJA

70.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu utroška spomeničke rente za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/ 10 i 19/11) članak 1. mijenja se i glasi:

»Grad Opatija planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 kn, i to po osnovi:

a) stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline 250.000,00 kn

b) površine objekta u kojem obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline 3.300.000,00 kn.

Neutrošena sredstva iz 2010. godine koja se prenose u 2011. godinu iznose 1.586.919,00 kn«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Sredstva iz članka 1. stavka 1 utrošit će se za sljedeće namjene:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 410-01/10-01/44

Ur. broj: 2156/01-01-11-3

Opatija, 8. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

II. Izmjene i dopune Programa utroška sr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=753&mjesto=10006&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr