SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 43. Ponedjeljak, 12. prosinca 2011.
GRAD OPATIJA

69.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04., 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine donosi:

II. IZMJENU I DOPUNU
godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

1.      U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 48/10 i 19/11) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

2. U glavi A. Opće odredbe u točki 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a) redovno održavanje komunalne infrastrukture 20.848.344,00 kn

b) pojačano održavanje komunalne infrastrukture 6.161.200,00 kn

3. Tabele 1. i 2. zamjenjuju se novim tabelama 1. i 2. koja je prilog i sastavni dio ove izmjene godišnjeg programa.

4. Ove izmjene Godišnjeg programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/302

Ur. broj: 2156/01-01-10-3

Opatija, 8. prosinca 2011

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. Izmjena i dopuna godišnjeg Programa   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=753&mjesto=10006&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr