SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 43. Ponedjeljak, 12. prosinca 2011.
GRAD OPATIJA

65.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/ 11/) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

Članak 1.

Iza članka 50. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ« broj 56/06, 6/08, 10/09, 42/ 09, 12/10, 38/10 i 6/11), dodaje se članak 50a i glasi:

»Zakupci koji su na dan 20. studenoga 2011. godine podmirili zakupninu i komunalnu naknadu za razdoblje siječanj - studeni, a koji nisu imali zaključen Dodatak ugovora o zakupu o umanjenju zakupnine za razdoblje 2011. godine ostvaruju pravo na umanjenje zakupnine za 50% iz osnovnog Ugovora o zakupu za mjesec prosinac 2011. godine«.

Članak 2.

Ova Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/16

Ur. broj: 2156/01-01-11-3

Opatija, 8. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O' Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=753&mjesto=10006&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr