SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 43. Ponedjeljak, 12. prosinca 2011.
GRAD OPATIJA

60.

Gradonačelnik Grada Opatije, na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), donosi

PRAVILNIK
o Izmjenama Pravilnika o volontiranju
i stručnoj praksi

Članak 1.

Naziv Pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/08 i 6/11) mijenja se i glasi: »Pravilnik o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, stručnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici«.

Članak 2.

Članak 1. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom utvrđuje se stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (u nastavku teksta: osposobljavanje), stručna praksa u gradskoj upravi Grada Opatije, te gradska potpora volontiranju u lokalnoj zajednici.«

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ »volonter-vježbenik« zamjenjuje se riječju »polaznik«, u odgovarajućem broju i padežu.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi »volontiranje radi osposobljavanja« zamjenjuju se riječju »osposobljavanje«, u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Pravilnika, osim odredbi koje se odnose na volontiranje u lokalnoj zajednici, riječ »volonter« zamjenjuje se riječju »polaznik«, u odgovarajućem broju i padežu.

U cijelom tekstu Pravilnika, osim odredbi koje se odnose na volontiranje u lokalnoj zajednici, riječ »volontiranje« zamjenjuje se riječju »osposobljavanje«, u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 132-01/08-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-11-7

Opatija, 7. prosinca 2011.

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=753&mjesto=10006&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr