SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
OPĆINA FUŽINE
Moscenicka_draga-001

55.

Na temelju članka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Fužine donosi

Pravilnik o izmjeni i dopuni
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine

Članak I.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine PGŽ« broj 42/10 i 34/11) u Dodatku I. kod rednog broja 1., grupa Razina dodaje se broj I.

Članak 2.

Iza rednog broja 1. dodaje se novi redni broj 2. na način kako slijedi:

*tablica u privitku

Dosadašnji redni broj 2., 3. i 4, postaju redni brojevi 3., 4. i 5.

Ostali redni brojevi ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/10-03/03

Ur. broj: 2112/03-02-11-05

Fužine, 9. prosinca 2011.

Općinski načelnik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=10009&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr