SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07), članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« 46/10) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća
Općine Čavle u 2012. godini

Članak 1.

U Proračunu Općine Čavle za 2012. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća u 2012. godini utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 3.750,00 kn.

Članak 3.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2012. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 18.750,00 kuna

- Hrvatska demokratska zajednica 11.250,00 kuna

- Primorsko-goranski savez 11.250,00 kuna

- Hrvatska narodna stranka - liberalni dem. 7.500,00 kuna

- Hrvatska seljačka stranka 3.750,00 kuna

- Hrvatska socijalno liberalna stranka 3.750,00 kuna

- Autonomna regionalna stranka
Hrvatskog primorja, Gorskog kotara,
otoka i Rijeke 3.750,00 kuna

Članak 4.

Ova Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2012. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-03-11-01-13

Čavle, 1. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=10008&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr