SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju odredbe članka 125. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 7. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustupanje održavanja sustava oborinske odvodnje na području Grada Krka.

Sustav oborinske odvodnje u smislu ove Odluke su građevine s javnih površina te građevine iz stambenih zgrada i poslovnih prostora koje se na njih imaju priključiti u građevinskim područjima svih naselja na području Grada Krka.

Članak 2.

Grad Krk ustupa održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Krka TD Ponikve d.o.o. Krk.

Trgovačko društvo Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14 javni je isporučitelj vodnih usluga registriran i za obavljanje djelatnosti oborinske kanalizacije, stručno osposobljen i ima potrebnu opremu za obavljanje djelatnosti oborinske odvodnje.

Članak 3.

Postojeće građevine sustava oborinske odvodnje koje preuzima TD Ponikve d.o.o. Krk izrađene su u GIS-u, koji je sastavni dio ove Odluke ali nije predmet objave.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Grad Krk i TD Ponikve d.o.o. Krk sklopit će poseban Ugovor kojim će urediti međusobna prava i obveze u svezi ustupanja održavanja oborinske kanalizacije.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka na potpisivanje Ugovora o ustupanju održavanja oborinske kanalizacije iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/33

Ur. broj: 2142/01-01-11-3

Krk, 7. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51500&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr