SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

47.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 30. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10 i 21/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.prihodi od komunalne naknade 1.700.000,00 kuna

2.dio prihoda iz Proračuna1.452.610,00 kuna

3.prihodi od naknada za grobna
mjesta 200.000,00 kuna


UKUPNO 3.352.610,00 kuna

Članak 2.

U članku 3. točka 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA mijenja se i glasi:

»1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, slivnici i upojni bunari. Planira se redovna kontrola i redovno održavanje koje se svodi na čišćenje sustava i potrebnu zamjenu i sanaciju elemenata sustava, te intervencije u slučaju začepljenja sustava. Nepredviđena nakupljanja većih količina oborinske vode na cestama i javnim površinama rješavat će se interventno, uklanjanjem nataloženog materijala koji spriječava oticanje oborinske vode s ceste.

Poslovi čišćenja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereni su društvu »Bršjanovac« d.o.o. Kastav.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 90.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.«

Članak 3.

U članku 3. točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 3. mijenja se i glasi:

» Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 955.000,00 kuna, a financirat će se 935.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 20.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 4.

U članku 3. točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 3. mijenja se i glasi:

» Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 793.000,00 kuna, a financirat će se 140.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 653.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 5.

U članku 3. točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 274.610,00 kuna, a financirat će se 74.610,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva i 200.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta.«

Članak 6.

U članku 3. točki 6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 900.000,00 kuna, a financirat će se 535.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 365.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 7.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/11

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-6

Kastav, 8. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=51215&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr