SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 38. Petak, 18. studenog 2011.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

22.

Općina Skrad na temelju odredbe članka 32. stavka 2. i članka 52. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08, 21/10 i 63/11), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Skrad, a koji je donijela Općina Skrad, Klasa: 321-01/02-01/01, Ur. broj: 2112/04-02-01-50, od dana 22. studeni 2004., a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dalo suglasnost Klasa: 320-02/04-01/1055, Ur. broj: 525-09-05-02/ID, od dana 22. veljače 2005., na sjednici održanoj dana 28. listopada 2011. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Skrad za katastarske
općine Divjake, Bukov Vrh i Brod na Kupi

I.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Skrad.

II.

Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Općinsko vijeće Općine Skrad.

III.

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu »Službene novine Primorsko-goranske županije«, web stranicama Općine Skrad i na oglasnoj ploči Općine Skrad. Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.

Pismene ponude se dostavljaju Općini Skrad u roku od 15 dana od objave natječaja u javom glasilu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Općinsko vijeće Općine Skrad na svojoj sjednici održanoj dana 28. listopada 2011. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Skrad za k.o. Divjake, Bukov Vrh i Brod na Kupi. Predmet prodaje su nekretnine označene u točci 1. ove Odluke i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dalo suglasnost. Javni natječaj provest će Općinsko vijeće Općine Skrad.

Početnu cijenu u natječaju utvrdila je Općina Skrad temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (Narodne novine, broj 52/11).

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu » Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, web stranicama Općine Skrad, kao i na oglasnoj ploči Općine Skrad. Pismene ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Općinskom vijeću Općine Skrad u roku od 15 dana računajući od dana objave u javnom glasilu.

Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:

1. k.o. Divjake, površina 0,8591 ha

2. k.o. Bukov Vrh, površina 0,7581 ha

3. k. o. Brod na Kupi, površina 0,1881 ha

Ukupno površina: 1,8053 ha

Ukupna početna cijena: 11.940,09 kuna.

Klasa: 320-01/11-01/17

Ur. br: 2112/04-11-01-01

Skrad, 28. listopada 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=748&mjesto=51311&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr