SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 38. Petak, 18. studenog 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici, održanoj dana 14. studenoga 2011. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE
Godišnjeg Programa javnih potreba u sportu
na području Općine Dobrinj za 2011. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u sportu (»Službene novine PGŽ« broj 53/10.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

Članak 2.

Ove Izmjene Programa primjenjuju se od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-11-25

Dobrinj, 14. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 

Druge Izmjene Godišnjeg programa javnih   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=748&mjesto=51514&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr