SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 38. Petak, 18. studenog 2011.
OPĆINA DOBRINJ
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09),članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 17. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2011. godine donijelo je

DRUGE IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 (»Službene novine PGŽ« broj 53/10) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarenje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 3.560.000,00

2. Naknade za koncesije 240.000,00

3. Ostali prihodi iz proračuna 2.405.500,00

UKUPNO 6.205.500,00.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

 

Članak 3.

Ove Izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01
Ur. broj: 2142-04-05-11-23
Dobrinj, 14. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić v. r.

 

Druge Izmjene Programa gradnje objekata   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=748&mjesto=51514&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr