SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 38. Petak, 18. studenog 2011.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

41.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 34/01, 36/04, 4/05, 6/07, 9/09 i 21/10) u članku 6. u dijelu »I. ZONA«, alineja 4. riječi: » -cijelo naselje Lopar« brišu se. Dosadašnje alineje 5, 6,7. i 8. postaju alineje 4, 5, 6. i 7.

U dijelu » IV. ZONA« riječi: »i Sorinj« brišu se.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2., alineja 4. mijenja se i glasi:

»-za IV. zonu prema tablici kako slijedi:

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječ: »Poglavarstva« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnika«.

U stavku 3. riječi: »Upravnog odjela za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima:»Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalne poslove«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. riječi: »Upravni odjel za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima: »Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove«.

U stavku 6. riječi: »Upravni odjel za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima:»Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove«.

Članak 5.

U članku 11. riječi: »Upravni odjel za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima:»Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalne poslove«, a iza riječi: »obroka« brišu se riječi:» i uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EURO na dan dospijeća obroka«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 4. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/11-01/04

Ur. broj: 2169-01-02-01-11-11

Rab, 10. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=748&mjesto=51280&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr