SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 38. Petak, 18. studenog 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

40.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na sjednici održanoj 17. studenoga 2011. godine donijelo je

REBALANS PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

Članak 1.

Ovim se Rebalansom plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Kastva u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Rebalans) utvrđuje izmijenjen i dopunjen godišnji Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 43.479.500,00 kn.

Članak 3.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

.560.063,00 kn iz naknade za razvoj za Grad Kastav

.14.129.937,00 kn iz naknade za razvoj za ostale JLS

.11.000.000,00 kn iz sredstava Supsidijarnog zajma

.3.520.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda Projekt Jadran

.5.280.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna

.8.470.500,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda

Članak 4.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina na području Grada Kastva, kako slijedi:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz naknade za razvoj za Grad Kastav u iznosu od 519.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Rebalans plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/10

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-16

Kastav, 17. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=748&mjesto=51215&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr