SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 25. Subota, 6. kolovoza 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju članka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 2. kolovoza 2011. godine donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
na vodoopskrbnom području Općine Viškovo

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/10) u članku 1. iza riječi »uplate naknade« dodaju se riječi »izuzeće od plaćanja,«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 1. podstavku 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

U stavku 1. podstavku 3., riječ »ostali« zamjenjuje se riječima »Ostale poslovne prostorije«.

U stavku 2. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 2. podstavku 2., riječ »gospodarstvo zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/11), za količine isporučene vodne usluge utvrđene navedenom Odlukom.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/11

Ur. broj: 2112/03-01-11-9

Viškovo, 2. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=735&mjesto=51216&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr