SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 25. Subota, 6. kolovoza 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

43.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 2. kolovoza 2011. donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa
za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine

Članak 1.

U Programu izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine (»Službene novine PGŽ« broj 50/10, 10/11) u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihodi iz Proračuna 55.000 kn

- prenesena sredstva iz proteklih godina 7.285.500 kn


UKUPNO: 7.340.500 kn

(slovima: sedammilijunatristočetrdesettisućapetstokuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje, rekonstrukciju i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo.

Članak 2.

Članak 5. Programa mijenja se i glasi:

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine čini:

1.Projekt i izgradnja društvenih sadržaja Milihovo,
zgrada vrtića i okoliš 7.122.500 kn

2. Uređenje stare škole Marčelji 163.000 kn

3. Zgrada Općine 55.000 kn


UKUPNO: 7.340.500 kn

(slovima: sedammilijunatristočetrdesettisućapetstokuna i 00/100)

Društveni sadržaj Milihovo-vrtić

Opis podrazumijeva izmjenu elektro-projekata i izgradnju vrtića i jaslica u Viškovu.

Uređenje stare škole Marčelji

Izdaci za uređenje stare škole Marčelji podrazumijevaju izmjenu stolarije, uređenje sanitarnih čvorova, hidroizolacije u suterenskim prostorima i djelomično ličenje.

Zgrada općine

Izdaci za zgradu općine podrazumijevaju izradu idejnog rješenja nadogradnje zgrade općine.

Članak 3.

Ove 2. izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 350-07/11-01/9

Ur. broj: 2170-09-11-01-3

Viškovo, 2. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=735&mjesto=51216&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr