SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 25. Subota, 6. kolovoza 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

37.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 2. kolovoza 2011. godine donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO
ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2011. godinu i projekciji za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/10 i 10/11) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2011. i projekcijom za 2012. i 2013. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/07

Ur broj: 2170-09-11-01-4

Viškovo, 2. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

Klasa: 400-08/11-01/07

Ur. broj: 2170-09-11-01-4

Viškovo, 2. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viš  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=735&mjesto=51216&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr