SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 25. Subota, 6. kolovoza 2011.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 7. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01., 3/06., 16/06., 54/08. i 32/09.) i članka 2. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/03. i 19/07.) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2011. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, dodjeljuju sljedeća javna priznanja i nagrade za 2011. godinu:

a) POVELJU S NOVČANOM NAGRADOM U IZNOSU OD 1.000,00 kuna

1. Ivanu Burić, za postignute rezultate u skijaškoj sezoni 2010./2011.

2. Portalu www.skrad.com, za 5 godina uspješnog rada na području promocije Općine Skrad putem interneta.

b) ZAHVALNICU

1. Osnovnoj školi Skrad, za 135 godina organiziranog školstva na području Općine Skrad.

2. Kulturno-umjetničkom društvu »Zeleni vir« Skrad, za 15. obljetnicu promocije kulture u Skradu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/11-01/1

Ur. broj: 2112/04-11-01-08

Skrad, 1. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=735&mjesto=51311&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr