SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 25. Subota, 6. kolovoza 2011.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01., 3/06., 16/06., 54/08. i 32/09.), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2011.godine, donijelo je

ODLUKU
o Prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

I.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10.) točke A) i B) mijenjanju se i glase:

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Komunalni doprinos (poz. 28) 920.000,00 kn

2. Naknada za regionalni vodovod (poz. 34) 48.000,00 kn

3. IPA-rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
(poz. 113) -

4. Naknada za koncesije (poz. 20) 15.000,00 kn

5. Prihod od prodaje zemljišta (poz. 36) 150.000,00 kn

6. Prihod od prodaje grobnih mjesta (poz. 38) 20.000,00 kn

7. Prihod od zakupa poslovnih prostora
(poz. 21-dio) 9.500,00 kn

8. Društveni stanovi (poz. 37) 6.000,00 kn

9. Tekuće potpore (poz. 29-dio) 200.000,00 kn


U K U P N O A) 1.368.500,00 kn


B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

1. regionalni vodovod (poz. 54) 48.000,00 kn

2. suf. sanacije deponija Sović laz (poz. 49) 100.000,00 kn

3. sanacija vodoopskrbnog sustava Skrad
(poz. 51) 120.000,00 kn

4. vodoopskrbni sustav Hlevci (poz. 53) 300.000,00 kn

5. IPA projekti (poz. 113) -

6. izgradnja sustava fekalne odvodnje
(dio III) (poz. 109-dio) 500,00 kn

7. rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Gornja
Dobra - Sleme (poz. 113.1)800.000,00 kn


U K U P N O B) 1.368.500,00 kn


Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Skrad.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/10-01/5

Ur. broj: 2112/04-10-01-02

Skrad, 1. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=735&mjesto=51311&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr