SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 25. Subota, 6. kolovoza 2011.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

18.

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01., 3/06., 16/06., 54/08. i 32/09.) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. srpnja 2011. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE SKRAD ZA
I. - VI. 2011. GODINE

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2011. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Financijski izvještaji: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o obvezama te Bilješke, sastavni su dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2011. godinu.

Članak 3.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama u Općem te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i namjenama u Posebnom dijelu Proračuna.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU
za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 11.

I. OPĆI DIO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2011. GODINU
za razdoblje 01.01.-30.06.11.

II. POSEBNI DIO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/11-01/4

Ur. broj: 2112/04-11-01-01

Skrad, 1. kolovoza 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v. r.

 

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Sk  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=735&mjesto=51311&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr