SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

48.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja je na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2011. godine, donijelo

PLAN GRADNJE
komunalnih vodnih građevina za razdoblje
2011. - 2013. godine

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011.- 2013. godine (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se godišnji program gradnje vodnih građevina na području Grada Malog Lošinja za 2011. godinu, te višegodišnji planovi gradnje vodnih građevina, procijenjena vrijednost Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini na području Grada Malog Lošinja financirati će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Oborinska kanalizacija:

Riva Priko - procjena oborinske odvodnje 1.200.000 kn od toga u 2011. god 800.000 kn a u 2012. godini 450.000 kn, izvor sredstava Proračun Grada Malog Lošinja iz namjenskih sredstava.

Škverić - procjena oborinske odvodnje 850.000 kn od toga u 2011. 650.000 kn a u 2012. godini 200.000 kn, izvor sredstava Proračun Grada Malog Lošinja iz namjenskih sredstava.

Članak 6.

U skladu sa Zaključkom o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području - Projekt Jadran- Podsustav Grad Mali Lošinj, procijenjene ukupne vrijednosti od 50.000.000,00 kn, u razdoblju do 2013. godine planira se utrošiti 39.500.000 kn.

Članak 7.

Ovaj plan gradnje vodnih objekata usklađivati će se svake godine s Proračunom Grada Malog Lošinja.

Članak 8.

Ovaj plan gradnje vodnih građevina stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 325-01/11-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10005&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr