SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

46.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. i 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 29. srpnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda
za 2010. godinu

Članak 1.

U članku 1. iznos viška prihoda od »11.893.840,77 kn« briše se i upisuje se novi iznos: »9.913.325,73 kn«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. točka 2. iznos namjenskih sredstava tekuće godine od »5.044.669,38 kn« briše se i upisuje se novi iznos: »2.917.072,12 kn«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. briše se:

»Višak prihoda u iznosu od 6.849.171,39 kn iz članka 2. stavak 1. točka 1. raspoređuje se na sljedeći način:

- iznos od 3.107.224,87 kn koji predstavlja neutrošena sredstva ranijih godina (višak 2009. god.) raspoređuje se na:

- Palača Kvarner 2.146.010,00 kn

- izrada prostorno-planske dokumentacije 273.608,70 kn

- vodoopskrba Ilovika 327.606,17 kn

- pristupna cesta skladišno-servisnoj zoni 360.000,00 kn

- iznos od 3.741.946,52 kn koji predstavlja neutrošena sredstva tekuće godine (višak 2010. god.) raspoređuje se na:

- Palača Kvarner 1.004.634,76 kn

- prostorno-planska dokumentacija 464.900,93 kn

- vodoopskrba Ilovika 2.272.410,83 kn«,

te se upisuje novi stavak 1:

»Višak prihoda u iznosu od 6.849.171,39 kn iz članka 2. stavak 1. točka 1. raspoređuje se na sljedeći način:

- iznos od 3.107.224,87 kn koji predstavlja neutrošena sredstva ranijih godina (višak 2009. god.) raspoređuje se na:

- izrada prostorno-planske dokumentacije 150.183,00 kn

- vodoopskrba Ilovika 327.606,17 kn

- rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida

i popločenje rive Priko 2.629.435,70 kn

- iznos od 3.741.946,52 kn koji predstavlja neutrošena sredstva tekuće godine (višak 2010. god.) raspoređuje se na:

- vodopskrba Ilovik 2.092.393,83 kn

- vodoopskrba Nerezine 180.017,00 kn

- rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida

i popločenje rive Priko 1.469.535,69 kn«.

Članak 4.

U članku 3. stavak 2. briše se iznos viška prihoda od »5.044.669,38 kn« i upisuje se novi iznos: »3.944.916,14 kn«.

Članak 5.

U članku 3. stavak 2. točka 2. briše se iznos od »3.664.109,65 kn« koji predstavlja neutrošena namjenska sredstva tekuće godine (višak 2010. god.) i upisuje se novi iznos: »1.298.164,96 kn«.

Članak 6.

U članku 3. stavak 2. točka 2. alineja 7. »neutrošena sredstva od spomeničke rente u iznosu od 107.449,36 kn raspoređuju se na Rekonstrukciju Knjižnice i čitaonice«, briše se.

Članak 7.

U članku 3. stavak 2. točka 2. alineja 9. briše se:

»neutrošena sredstva od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.999.815,63 kn raspoređuju se na:

- proširenje javne rasvjete 670.000,00 kn

- projekt Parkirališta Sunčana uvala 9.815,63 kn

- riva Priko 420.000,00 kn

- pristupna cesta za stanove u Nerezinama 200.000,00 kn

- pristupna cesta za stanove na Kalvariji 700.000,00 kn«

i upisuje se:

»neutrošena sredstva od komunalnog doprinosa u iznosu od 566.912,00 kn raspoređuje se na proširenje javne rasvjete«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/17

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10005&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr