SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09,32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/10) u članku 2 . stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje čistoće javnih površina 1.975.000 kn«.

- čišćenje javnih površina 1.700.000,00 kn

- zaštita okoliša i DDD 275.000,00 kn

točka 4. mijenja se i glasi:

»Održavanje nerazvrstanih cesta 445.000,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 250.000,00 kn

Nerezine ugibalište u Sv. Jakovu 20.100,00 kn

Ul. Studenac 42.300,00 kn

ulaz u Rapoču 14.400,00 kn

kod škole 6.800,00 kn

Artatore zavoj na ulazu 47.000,00 kn

Mali Lošinj predio Bočac 30.000,00 kn

predio Malin 66.900,00 kn

zavoj kod bolnice 8.360,00 kn

- ostalo nespomenuto 14.140,00 kn

- regulacija prometa 95.000,00 kn

- prometna signalizacija 100.000,00 kn

točka 8. mijenja se i glasi:

Održavanje obale 955.000,00 kn

a) Sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o.- ukupno planirana sredstva u iznosu od 320.000 kn odnose se na:

- sanacija lungomare A. Haračića - Anunnziata 10.215,15 kn

- sanacija plaže na Čikatu 39.575,25 kn

- sanacija platoa sunčališta na Čikatu 17.621,71 kn

- uređenje puta Sv. Martin 10.000,00 kn

- uređenje plaže Galboka 3.382,50 kn

- uređenje plaže škver-Nerezine 7.626,00 kn

- izmjena drvenih dj. mulića u Nerezinama 9.000,00 kn

- Artatore - uređenje ulazne plaže 8.733,00 kn

- Artatore - uređenje plaže kod tuša 3.911,40 kn

- Artatore - sanacija oštećenja sunčališta 29.768,46 kn

- Artatore - sanacija šetnice lungomare 12.169,62 kn

- Artatore - na plaži kod suhe marine 5.372,64 kn

- Osor- zid i staza Bijar 16.937,00 kn

- Staza Bijar (nasipavanje) 10.000,00 kn

- uređenje ostalih plaža i puteva 63.700,00 kn

(šetnica Javorna, šljunak i ost.)

- Urbana oprema: postavljanje, skidanje, održavanje 32.000,00 kn

- Čišćenje plaža 30.000,00 kn

- Čišćenje podmorja 10.000,00 kn

b) Grad Mali Lošinj: 635.000,00

- S. Jakov sanacija molova 152.500,00 kn

- Belej - betoniranje stezališta za barke uvala Koromačno 40.000,00 kn

- Punta Križa - betoniranje stezališta za barke na Ulu 10.500,00 kn

- Punta Križa- jaružanje dna na Ulu 65.000,00 kn

- Susak- sanacija puta do pročiščišćivaća 52.000,00 kn

- Susak- nasipavanje puta do pročišćivaća 7.000,00 kn

- Ilovik- sanacija obale Sv. Petar 20.000,00 kn

- uređenje nenavedenih plaža 70.000,00 kn

- plaćanje utroška vode na plažama 30.000,00 kn

- opremanje plaža 100.000,00 kn

- ostalo nespomenuto 28.000,00 kn

Komunalno poduzeće Vodovod i čistoća:

čišćenje plaža eko brodom (prema potrebi) 60.000,00 kn

točka 9. mijenja se i glasi:

Intervencije na javnim površinama 200.000,00 kn

točka 11. mijenja se i glasi: Održavanje javne površine 900.000,00 kn prema komunalnim prioritetima naselja

- za tekuće i investicijsko održavanje po prioritetima MO

a) sa trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o. sveukupno planirana sredstva 645.000,00

Mali Lošinj

- sanacija ulice Sv. Marije 14.600,00 kn

- plato tržnice 21.200.00 kn

- sanacija stepenica i rukohvati 12.000,00 kn

- uređenje staza oko igrališta 19.000,00 kn

- povr. za odlag. vozila. 14.000,00 kn

- uređ. autob. ček. 11.000,00 kn

Veli Lošinj

- uređenje igrališta 81.200,00 kn

- san. ceste Doma umirov. 14.400,00 kn

- postava nogostupa 36.400,00 kn

- postava nogostupa kod groblja 25.700,00 kn

Nerezine

- popločenje pozornice 42.000,00 kn

- uređenje puta u Sv.Jakovu 45.100,00 kn

- tamponiranje puteva 7.000,00 kn

Artatore

- uređenje staze Kandija 33.100,00 kn

- temelj čekaonice 3.000,00 kn

Ćunski

- betoniranje puta kod Betanije 39.000,00 kn

- izvedba pokosa 22.500,00 kn

Punta Križa

- tamponiranje puteva 15.100,00 kn

- temelj čekaonice 7.000,00 kn

Belej

- sanacija puta za Verin 32.700,00 kn

Ustrine

- sanacija puteva 32.000,00 kn

Osor

- betoniranje puteva 107.000,00 kn

- ostalo nespomenuto 10.000,00 kn

b) grad Mali Lošinj (putem povjeravanja poslova i akcije MO) ukupno 255.000,00 kn

Susak - zamjena poklopca bunara 6.000,00 kn

- izgradnja zida kod Guvna 37.000,00 kn

Ilovik - popravak i betoniranje puteva 5 dionica 85.000,00 kn

Unije - popravak staza 24.000,00 kn akcije MO

Veli Lošinj- popravak staza 70.000,00 kn akcije MO

ostalo nespomenuto 33.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 8.720.000,00 kn i financirat će se po osnovi komunalne naknade u iznosu 3.830.173,00 kn, sredstva PGŽ-a 30.000,00 kn, a iznos od 4.859.827,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/11-01/37

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10005&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr