SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

44.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 7a. Odluke dodaje se novi stavak i glasi:

»Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz stavka 2. ovog članka izvršit će se jednokratno ili obročno, u roku od 12 mjeseci do 3 godine od dana kojim obveznik dokazuje da ispunjava uvjete iz stavka 3. ovog članka.«

Članak 2.

Iza članka 9a. dodaje se članak 9b. i glasi:

»Obveznik ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Grad Mali Lošinj ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je obveznik uplatio komunalni doprinos u cjelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenog priliva sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

Iza članka 9b. dodaje se novi članak 9c. i glasi:

»Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz članka 7a. i 9b. ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Mali Lošinj iz sredstava komunalnog doprinosa ili iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja da utvrdi pročišćeni tekst odluke.

Klasa: 350-06/11-01/6

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10005&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr