SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, isp. 31/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2011. godine, donijelo je

IZMJENE
Programa poticanja razvoja malog i srednjeg
poduzetništva u gradu Malom Lošinju

Članak 1.

U Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u gradu Malom Lošinju (»Službene novine PGŽ« broj 8/08) u cijelom tekstu, riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«, u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ova Izmjene Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 301-01/11-01/2

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 29. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10005&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr