SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 57. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10) i članka 7. Odluke o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece (»Službene novine PGŽ« broj 19/11), Gradonačelnik Grada Čabra, 1. kolovoza 2011. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Koordinacionog odbora
akcije »Grad Čabar - prijatelj djece«

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je Odluku o uključenju u akciju »Gradovi i općine - prijatelji djece«.

Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije iz prethodnog stavka provodit će Koordinacioni odbor akcije »Grad Čabar - prijatelj djece« (u daljnjem tekstu: Koordinacioni odbor).

Članak 2.

U Koordinacioni odbor se imenuju:

- Za predsjednicu:

1. SINTIJA ŽURGA PARIPOVIĆ, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti JUO Grada Čabra.

- Za članove:

2. DOMINIK ČOP, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti Odsjeka za društvene djelatnosti JUO Grada Čabra;

3. LAURA TURK RESMAN, v.d. ravnateljica dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar;

4. SILVANA ŠEBALJ-MAČKIĆ, članica Gradskog vijeća Grada Čabra, učiteljica razredne nastave OŠ »Petar Zrinski« Čabar;

5. KSENIJA PETELIN, prof. pedagogije, OŠ »Petar Zrinski« Čabar;

6. IVANKA TURK, članica Gradskog vijeća Grada Čabra, bacc. med. techn.;

7. KRISTIJAN RAJŠEL, član Gradskog vijeća Grada Čabra, ravnatelj SŠ »V. Nazor« Čabar;

8. KREŠIMIR SANDUKČIĆ, član Gradskog vijeća Grada Čabra, doktor opće prakse;

9. MARIJA JANEŠ, voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo JUO Grada Čabra;

10. DUŠAN MUHVIĆ, tajnik Crvenog križa Čabar;

11. BISERKA VESEL, Centar za socijalnu skrb, Čabar;

12. IVANA LAKOTA, viša stručna suradnica u Odsjeku za opće poslove i lokalnu samoupravu JUO Grada Čabra;

13. LIDIJA OBAJDIN, načelnica PP Čabar;

14. MARICA KEĆA, prof. psihologije, SŠ »V. Nazor« Čabar;

15. LEONARD VESEL, predsjedik ŠRU Čabranka, Čabar.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 004-01/11-01/01

Ur. broj: 2108-03-02/2-11-2

Čabar, 1. kolovoza 2011.

Gradonačelnik

Željko Erent, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=51306&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr