SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

39.

Na temelju članka 8. i 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - Vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/ 08. i 36/09.), članka 7. i 8. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i ispr. 34/09.) i članka 2., 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/10.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2011. godini

Članak 1.

Nagrada za životno djelo Grada Crikvenice u 2011. godini dodjeljuje se STANKU ANTIĆU - PEVERINU za iznimna dostignuća i značajan doprinos u razvitku društvenog života, očuvanju kulturne baštine te ugledu Grada Crikvenice.

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo sastoji se od povelje, novčane nagrade i ukrasne igle - broša sa reljefom grba Grada Crikvenice. Visina novčane nagrade za Nagradu za životno djelo Grada Crikvenice utvrđuje se u neto iznosu od 8.000,00 kuna.

Članak 2.

Godišnja nagrada Grada Crikvenice u 2011. godini dodjeljuje se »MIHURIĆ« d.o.o. Crikvenica za iznimno dostignuće i značajan doprinos u razvitku gospodarskog života Grada Crikvenice.

Godišnja nagrada Grada Crikvenice sastoji se od Povelje i novčane nagrade. Visina novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Crikvenice utvrđuje se u neto iznosu od 4.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/40

Ur.broj:2107/01-04/05-11-3

Crikvenica, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10003&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr