SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD CRIKVENICA
Moscenicka_draga-001

36.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08. i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 34/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2011. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2012. I 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10) članak 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od

- prikaza ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka općeg dijela proračuna koji se utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja

- prikaza ukupnih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna

- prikaza ukupnih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji«

Članak 2.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10) članak 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. Godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10) članak 3. mijenja se i glasi:

»U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10) članak 4. mijenja se i glasi:

»Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu. stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/11-01/04

Ur. broj: 2107/01-05/02-11-8

Crikvenica, 28. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crik  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10003&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr