SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 20. srpnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, (»Službene novine PGŽ« broj 54/10), mijenja se članak 2. i glasi:

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 6.621.000,00 kuna


Ukupno: 6.621.000,00 kuna

(slovima: šest milijuna šesto dvadeset jednu tisuću kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu i glasi:

Članak 3.

Ovim Programom utvrđuje se popis građevina s procjenom troškova njihove gradnje:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-28

Kostrena, 20. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Program  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=732&mjesto=51221&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr