SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 20. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10), u članku 1. iza riječi »naplatom naknade za razvoj,« dodaju se riječi »izuzeće od plaćanja,«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. alineja 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 1. alineja 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

U stavku 1. alineja 3., riječ »ostali« zamjenjuje se riječima »Ostale poslovne prostorije«.

U stavku 2. alineja 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »Stambene prostorije«.

U stavku 2. alineja 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »Poslovne prostorije«.

U stavku 2. alineja 3., riječ »ostali« zamjenjuje se riječima »Ostale poslovne prostorije«.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6a. koji glasi:

Članak 6a.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10 i 12/11), za količine isporučene vodne usluge utvrđene navedenom Odlukom.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-22

Kostrena, 20. srpnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=732&mjesto=51221&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr