SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07 i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova boravka djece u
dječjim vrtićima

Članak 1.

Na području Općine Čavle djeluje Dječji vrtić »Čavlić«, čiji je osnivač Općina Čavle.

Članak 2.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Čavlić«, utvrđuje se ekonomska cijena cjelodnevnog boravka u Dječjem vrtiću »Čavlić«, u iznosu od 1.800,00 kuna mjesečno.

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječje vrtiće na području Općine Čavle i izvan područja Općine Čavle ostvaruju roditelji (korisnici usluga dječjih vrtića), hrvatski državljani, s prebivalištem na području Općine Čavle, najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava iz ove Odluke.

Korisnici usluga dječjih vrtića u obvezi su Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, u svrhu ostvarenja prava iz ove Odluke podnijeti pismeni zahtjev, uz prilaganje sljedećih dokaza: izvod iz matične knjige rođenih za djecu, potvrda o statusu žrtve Domovinskog rata, presuda ili Rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje, preslika osobne iskaznice za oba roditelja.

Korisnici usluga, u obvezi su Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle, ODMAH prijaviti svaku promjenu prebivališta (potvrda o promjeni prebivališta).

U protivnom, korisnici usluga koji ne postupe sukladno stavku 3. ovog članka, gube pravo na sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima.

Članak 4.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića »Čavlić«, sudjeluje u plaćanju utvrđene ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću »Čavlić«, u iznosu od 800,00 kuna mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će Općina Čavle.

Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova cjelodnevnog boravka u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će roditelji korisnici usluga dječjih vrtića.

Članak 5.

Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova poludnevnog boravka djece roditeljima-korisnicima usluga u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle, u visini 50% cijene, od utvrđenog iznosa u st. 2. članka 4.

Članak 6.

Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova boravka djece s posebnim programima za invalidnu djecu u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle u visini 50% cijene posebnog programa, a ostatak do pune cijene posebnog programa snosit će roditelji korisnici usluga dječjeg vrtića.

Članak 7.

Roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića »Čavlić« i to:

- invalidi Domovinskog rata

- jednoroditeljska obitelj

- roditelji drugog i trećeg djeteta, upisanog u dječji vrtić u istoj pedagoškoj godini

sudjeluju u plaćanju utvrđene ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću »Čavlić«, u iznosu od 420,00 kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog snosit će Općina Čavle.

Općina Čavle sudjeluje u sufinanciranju troškova cjelodnevnog boravka djece, roditeljima-korisnicima usluga, iz stavka 1. ovog članka, u dječjim vrtićima izvan područja Općine Čavle, u iznosu od 1.345,00 kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snosit će roditelji-korisnici usluga dječjih vrtića.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima (»Službene novine PGŽ« broj 46/2010).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/11-01-05

Ur. broj: 2170-03-11-01-05

Čavle, 30. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=10008&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr