SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

83.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/10 i 10/11) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Grad Rijeku

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Rijeku.

Članak 2.

Popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Rijeku obuhvaća ustanove kojih je Grad Rijeka osnivač.

Popis iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Rijeku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/08).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/133

Ur. broj: 2170-01-15-00-11-3

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Privitak 1.

POPIS PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD RIJEKU

1. Ustanove u kulturi

1.1. Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

1.2. Gradsko kazalište lutaka Rijeka

1.3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti

1.4. Muzej grada Rijeke

1.5. Gradska knjižnica Rijeka

2. Ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi

2.1. Psihijatrijska bolnica Lopača

2.2. Dječji dom »Tić« Rijeka

3. Ustanove u odgoju i školstvu

3.1. Dječji vrtić »Rijeka«

3.2. »Dom mladih« Rijeka

4. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

5. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr