SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

81.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj
na vodoopskrbnom području grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/10), u članku 1. iza riječi: »uplate naknade,« dodaju se riječi: »izuzeće od plaćanja,«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Za namjene utvrđene u članku 6. stavku 1. podstavcima 1., 3. i 4. ove Odluke, visina naknade za razvoj utvrđuje se kako slijedi:

- za kategoriju potrošača »Stambene prostorije« u iznosu od 1,59 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »Poslovne prostorije« u iznosu od 2,35 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »Ostale poslovne prostorije« u iznosu od 1,59 kn/m3 isporučene vode.

Za namjenu iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, visina naknade za razvoj utvrđuje se kako slijedi:

- za kategoriju potrošača »Stambene prostorije« u iznosu od 0,27 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »Poslovne prostorije« u iznosu od 0,47 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »Ostale poslovne prostorije« u iznosu od 0,27 kn/m3 isporučene vode.»

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

»Članak 7a.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci o socijalnoj skrbi («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/07, 3/09 i 48/09), za količine isporučene vodne usluge utvrđene navedenom Odlukom.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/141

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr