SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

80.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o postupku donošenja
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

Članak 1.

U Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09 i 15/11) u članku 3. stavku 1. broj: »45« zamjenjuje se brojem: »30«.

U stavku 2. riječ: »srpnja« zamjenjuje se riječju: »rujna«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Pri stručnom vrednovanju prijedloga programa Kulturna vijeća primjenjuju opće i posebne kriterije.

Opći kriteriji za vrednovanje prijedloga programa utvrđuju se kako slijedi:

- kvaliteta sadržaja programa: izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa,

- jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa, kvaliteta razrade financijskog plana /troškovnika te prisutnost ostalih izvora financiranja,

- stručne i umjetničke reference autora, odnosno voditelja programa,

- kvaliteta dosadašnjeg rada predlagatelja programa te uspjesi i iskustvo u provođenju programa,

- osmišljen plan djelovanja prema publici a posebno prema djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje,

- predstavljanje kulture grada Rijeke u Hrvatskoj i svijetu,

- usmjerenost sadržaja na njegovanje i očuvanje identiteta grada Rijeke.

Posebne kriterije za vrednovanje prijedloga programa za svako područje kulturne djelatnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika, utvrđuje Odjel u suradnji s pojedinim Kulturnim vijećem.

U razradi kriterija iz stavka 2. i 3. ovoga članka, Odjel i Kulturna vijeća zajednički utvrđuju sustav ocjenjivanja te normative za sufinanciranje prijedloga programa.

Opći i posebni kriteriji objavljuju se na web stranici Grada.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/132

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr