SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

72.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

IZMJENE
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Rijeke za 2011. godinu

Članak 1.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/10) - u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/127

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-4

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izmjene Programa javnih potreba u tehnič  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr