SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

71.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08 i 124/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u sportu Grada
Rijeke za 2011. godinu

Članak 1.

Plan raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/10) - u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa.

Članak 2.

Izmjene Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2011. godinu - Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza iz članka 3. stavka 4. Programa, donosi Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke »Riječki sportski savez« te ih podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke najkasnije do 09. rujna 2011. godine.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/127

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr