SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

68.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10),« Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije«broj 52/10 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2011. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i

B. Račun financiranja i to kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2011. godinu i to kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2011. godinu i to kako slijedi:

»Rashodi i izdaci u Proračunu za 2011. godinu u iznosu od 935.400.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj,« funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine iz članka 4. Proračuna (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2011. godinu i glasi kako je utvrđeno u Izmjenama i dopunama Plana koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/130

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-15

Rijeka, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea-Pešić Bukovac, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Ri  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51000&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr