SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

39.

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06, 43/09 i 88/10), članka 6. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 12. srpnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu
u ugostiteljstvu

Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu u ugostiteljstvu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/07), dodaje se novi članak 2a, koji glasi:

»Ugostiteljski objekti skupine »objekti jednostavnih usluga« mogu poslovati od 6,00 do 2,00 sata«.

Članak 2.

Iza članka 2a dodaje se novi članak 2b koji glasi:

»Upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom prostoru (terasama), ugostiteljskih objekata skupina »hotela«, »restorana« i »barova« dopuštena je do 2,00 sata.

Dopuštena razina buke iz stavka 1. ovog članka, kao i u zatvorenim prostorima ugostiteljskih objekata ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pozitivnim propisima«.

Članak 3.

U članku 2. briše se stavak 5.

Članak 4.

Iza članka 2/b dodaje se novi članak 2/c koji glasi:

»Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata u periodu od 1. 7. do 1. rujna na području ulice »Zert« koja se smatra nenaseljenim područjem naselja Opatija, pod uvjetom da svojim radom ne ometaju kulturno zabavne programe koji se odvijaju na Ljetnoj pozornici.

Na otvorenom prostoru (terasama) ugostiteljskih objekata iz stavka 1. dopuštena je upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja, s time da razina buke iz otvorenih i zatvorenih prostora objekata iz stavka 1. ovog članka ne prelazi najviše dopuštene razine buke sukladno pozitivnim propisima.

U slučaju nepoštivanja odredaba stavka 1. i 2. ovog članka, Gradsko vijeće će staviti izvan snage članak 2/c ove Odluke«.

Članak 5.

Iza članka 2/c dodaje se članak 2/d koji glasi:

»U smislu članka 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09) određuje se prostor Ljetne pozornice Opatija kao prostor za održavanje javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste u kojemu je moguće prekoračiti dopuštene razine buke.

Kao put za dolazak i odlazak sudionika događanja na Ljetnoj pozornici određuju se ulica Zert i ulica V. C. Emina, Park Angiolina te Obalno šetalište Franje Josipa I.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/07-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-11-2

Opatija, 12. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=10006&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr