SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

28.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kastva

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/10), u članku 1. iza riječi »naknade za razvoj« dodaju se riječi: », izuzeće od plaćanja,«.

Članak 2.

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Naknada za razvoj namijenjena financiranju i sufinanciranju izgradnje, odnosno otplati kredita za izgradnju komunalnih vodnih građevina, u smislu članka 3. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. ove Odluke, utvrđuje se kako slijedi:

- za kategoriju potrošača »Stambene prostorije« u iznosu od 1,59 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »Poslovne prostorije« u iznosu od 2,35 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju »Ostale poslovne prostorije« u iznosu od 1,59 kn/m3 isporučene vode.

Naknada za razvoj namijenjena financiranju i sufinanciranju izgradnje, odnosno otplati kredita za izgradnju vodnih građevina, u smislu članka 3. stavka 1. točke 3. ove Odluke, utvrđuje se kako slijedi:

- za kategoriju potrošača »Stambene prostorije« u iznosu 0,27 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »Poslovne prostorije« u iznosu od 0,47 kn/m3 isporučene vode,

Od toga po vrsti objekta i uređaja
komunalne infrastrukture

- za kategoriju »Ostale poslovne prostorije« u iznosu od 0,27 kn/m3 isporučene vode.

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6a. koji glasi:

»Članak 6a.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/10 i 15/11).«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-15

Kastav, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51215&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr