SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

26.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 26. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2011. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 51/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade . . 1.700.000,00 kuna

2. dio prihoda iz Proračuna . . . . . . . . 1.671.610,00 kuna

3. prihodi od naknada za grobna

mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kuna


UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.571.610,00 kuna

Članak 2.

U članku 3. točki 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 320.000,00 kuna a financirat će se 120.000,00 iz sredstava komunalne naknade te 200.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 3.

U članku 3. točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 985.000,00 kuna, a financirat će se 965.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 20.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 4.

U članku 3. točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 813.000,00 kuna, a financirat će se 140.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade i 673.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 5.

U članku 3. točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 303.610,00 kuna, a financirat ce se 103.610,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva i 200.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta.«

Članak 6.

U članku 3. točki 6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 810.000,00 kuna, a financirat će se 475.000,00 iz sredstava komunalne naknade i 335.000,00 iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva.«

Članak 7.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-13

Kastav, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51215&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr