SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

25.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 26. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/ 11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2011. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 3.200.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

- prihodi od naknade za korištenje

grobnih objekata 400.000,00 kn

- ostala sredstva Proračuna

Grada Kastva za 2011. 4.112.000,00 kn

- prihod iz cijene komunalne usluge i

povrata zajmova (komunalna društva) 1.224.000,00 kn


ukupno 8.946.000,00 kn

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744.000,00 kn

. Dovršetak izgradnje nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 59.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 49.000,00 kuna te iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna.

. Otkup zemljišta u iznosu od 685.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 734.000,00 kuna te iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste . . . . . . . . . . . . . . . 5.670.000,00 kn

. Projektna dokumentacija dijela ceste 233, dionica ceste Rešetari - Srdoči u dužini od cca 300 m u iznosu od 80.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.120.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 775.000,00 kuna te 345.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Izgradnja ceste Ćikovići - 111. brigade ZNG-a u Kastvu (Cesta 409) - u dužini od 319,00 m, I. faza, u iznosu od 1.168.000,00 kuna

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Cesta u sportskoj zoni BA-3 i BA-4 u iznosu od 1.502.000,00 kuna

Dovršetak izgradnje cesta u sportskoj zoni: dionice BA-3 i BA-4 u ukupnoj dužini od 255,00 m.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.434.000,00 kuna, te 68.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Cesta u RZ Žegoti - I. dionica: I. faza izgradnje ceste za Bani u dužini od 390,00 m u iznosu od 1.800.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 177.000,00 kuna te 1.623.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 5.670.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.466.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 3.204.000,00 kuna

3. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

. Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - građenje potpornog zida u polju B te izvođenje građevinskih radova na polju C u iznosu od 400.000,00 kn.

Financira se iz naknade za korištenje grobnih objekata.

4. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju u iznosu od 500.000,00 kuna po dionicama:

Sanitarna kanalizacija kolektor u ul. Jurjenići od k.br. 1 do 1b, dužine 180 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Belići-Kastav, dužine 3751 m

Sanitarna kanalizacija kolektori u Ul. Gorice, Brozovo i Jurčićeva ulica, dužine 700 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Jurčići - Jurjenići, dužine 398 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 0, dužine 487 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 1, dužine 1560 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 2, dužine 2120 m

Sanitarna kanalizacija područja Donji Rubeši - istok, dužine 3900 m

Projektna dokumentacije za kanalizaciju se financira iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

5. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608.000,00 kn

. Obveza za nabavu autobusa, sufinanciranje u iznosu od 608.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Autotrolej.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financira se iz cijene usluge i povrata zajmova u iznosu od 594.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 14.000,00 kuna.

6. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.024.000,00 kn

. Sanacija odlagališta u iznosu od 1.024.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge i povrata zajmova u iznosu od 630.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 394.000,00 kuna.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-12

Kastav, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51215&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr