SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju odredbe članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09 i 88/10) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 26. sjednici, održanoj 14. srpnja 2011. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2011. godinu

Članak 1.

Članak 2. Plana raspodjele spomeničke rente za 2011. godinu mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:


Redni Rashodi Iznos

broj


Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara


1. Usluge tekućeg i investicijskog

održavanja - održavanje gradskih

zidina Bedem X 50.000,00 kuna


Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-11

Kastav, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51215&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr