SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 21. Petak, 15. srpnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

22.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 26. sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK

U Odredbama za provođenje (tekstualni dio) ispravlja se tekst stavka 1 podstavak 12 članka 136. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva tako da glasi:

- UPU14 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3, površine oko 5,40 ha,

Sukladno tome, u kartografskom prikazu 3D »Uvjeti korištenja i zaštite prostora područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mj. 1:25.000 ispravlja se granica obuhvata UPU-a 14.

Obrazloženje:

U Odredbama za provođenje, u tekstualnom dijelu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva, kao i u kartografskom prikazu 3D »Uvjeti korištenja i zaštite prostora područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mj. 1:25.000 (»Službene novine PGŽ« broj 13/10) utvrđene su tehničke greške te se predlaže da Gradsko vijeće Grada Kastva zaključkom ispravi tekst na način kako je to predloženo.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-11-4

Kastav, 14. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=731&mjesto=51215&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr