SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09) i odredbi članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. svibnja 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Grada Krka za 2010. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2010. godinu, Klasa: 351-02/11-01/1, Ur. broj: 2142/01-02/2-11-1 od 29. travnja 2011. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-02/11-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-11-3

Krk, 25. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=726&mjesto=51500&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr