SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

22.

Na temelju članka 35 b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 53. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. svibnja 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Krka
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine

I.

Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine, Klasa: 022-01/11-01/1, Ur. broj: 2142/01-02/1-11-9 od 31. ožujka 2011. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/11-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-11-10

Krk, 26. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=726&mjesto=51500&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr