SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

19.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 73/08) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 25. svibnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda 2010. godine

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna Grada Krka za 2010. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 10.182.407,84

Manjak prihoda nefinancijske imovine 4.420.586,58

Manjak primitaka od financijske imovine 4.843.020,48

Ukupan višak prihoda 2010. godine 918.800,78

Višak prihoda poslovanja u iznosu 9.263.607,06 kn prenosi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imo

vine koji iznosi 4.420.586,58 kn i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 4.843.020,78 kn.

Utvrđuje se višak prihoda poslovanja za 2010. godinu u iznosu od 918.800,78.

Članak 2.

Višak prihoda za 2010. godinu u iznosu od 918.800,78 kn utrošit će se na sljedeći način:

- 910.489,86 kn su sredstva na računu posebnih namjena kod HBOR-a za kapitalne projekte na otocima i bit će utrošena prema Programu razvoja Vodoopskrbe 2009.- 2012. za vodoopskrbu Šotoventa,

- 8.310,92 kn su sredstva na redovnom računu i bit će utrošena za rashode poslovanja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/11-01/4

Ur. broj: 2142/01-01-11-3

Krk, 25. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=726&mjesto=51500&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr