SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 11. Petak, 15. travnja 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

16.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka Klasa: 350-02/11-02/7, Ur. broj: 2142/01-02/1-11-14 od 12. travnja 2011. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna UPU naselja Krk

1. Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk obuhvaća isključivo promjene granica obuhvata detaljnih planova uređenja prema Odluci o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/11).

2. Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk započinje 26. travnja 2011. i završava 10. svibnja 2011. godine (15 dana).

3. Javni uvid u Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Grada Krka na adresi Trg bana J. Jelačića 2 u Krku i to radnim danom od 9,00 do 11,30 sati.

4. Javno izlaganje Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk održat će se dana 5. svibnja 2011. godine u Velikoj vijećnici Grada Krka sa početkom u 13,00 sati.

5. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

.u pisanom obliku predati u pisarnici Grada ili dostaviti poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk.

.upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti u Gradu Krku (soba 37).

6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

7. Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izmjene i dopune plana utvrđene Odlukom o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU naselja Krk (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 07/11) nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Klasa: 350-02/11-02/7

Ur. broj: 2142/01-03-11-17

Krk, 14. travnja 2011.

GRAD KRK
Jedinstveni upravni odjel

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=721&mjesto=51500&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr