SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), gradonačelnik Grada Krka, dana 7. ožujka 2011. godine, donio je

ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
za opremu novorođenog djeteta

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), kao jedne od mjera pronatalitetne politike Grada Krka.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji koji su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Krka od najmanje jedne godine dana prije rođenja toga djeteta.

Roditelji novorođenog djeteta mogu od Grada Krka ostvariti novčanu naknadu ukoliko jedan roditelj ima stalno mjesto prebivališta u drugoj općini, gradu, državi uz predočenje dokaza da to isto pravo nije ostvario u mjestu stalnog prebivališta (potvrda nadležne institucije).

Članak 3.

Visina novčane pomoći iz članka 2. Ove Odluke iznosi:

- za prvo rođeno dijete 2.000,00 kuna

- za drugo rođeno dijete 3.000,00 kuna

- za treće rođeno dijete 4.000,00 kuna

Ako obitelj ima više od troje djece naknada se povećava za svako sljedeće novorođeno dijete 2.000,00 kuna.

Iznos novčane pomoći ovisi o broju djece roditelja koja žive u zajedničkom kućanstvu te roditelja djece kojima su djeca temeljem pravomoćne presude o razvodu braka dodijeljena na skrb i brigu.

Članak 4.

Roditelj je dužan potpisati Izjavu u Odsjeku za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, kojom potvrđuje broj novorođenog djeteta u obitelji.

Uz Izjavu potrebno je priložiti Potvrdu o mjestu prebivališta novorođenog djeteta te osobne iskaznice roditelja, odnosno potvrde o prebivalištu.

Članak 5.

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Krka na poziciji: 1266 (Oprema za novorođenčad).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-10/11-01/1

Ur. broj: 2142/01-02/1-11-4

Krk, 7. ožujka 2011.

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=719&mjesto=51500&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr