SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 7. Petak, 18. ožujka 2011.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/ 96, 121/99, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), odredbi Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
u zakup poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/98, 35/04, 6/05 i 27/10), članak 32. mijenja se i glasi:

»Početna (osnovna) zakupnina za poslovni prostor određuje se po m2 korisne površine, a prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi i djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Jedan poslovni prostor može činiti više podprostora različitih namjena.

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka izraženi su brojem bodova i utvrđuju se kako slijedi:


DJELATNOST ZONA I ZONA II ZONA III


1. Ugostiteljstvo i turizam 12 a 10 a 4 a

banke i drugo financijsko posredovanje

2. Trgovina, ljekarne 9 a 8 a 3 a

3. Obrtničke, poslovne usluge, proizvodne djelatnosti, uslužne djelatnosti 7 a 6 a 2,5 a

4. Tijela državne uprave, prosvjeta, kultura, zdravstvo, polit. stranke, 5 a 5 a 2,5 a

udruženja građana, galerije

5. Garaže, skladišni i drugi pomoćni prostori 3 a 3 a 1,5 a


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-01/11-01/6

Ur. broj: 2142/01-01-11-3

Krk, 10. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=717&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr